Դիագրամներ

1. Ընտրիր շրջանաձև դիագրամը:

2. Նայիր տվյալ դիագրամին:

Դիագրամի անվանումը՝ Սյունական դիագրամ

3. Աշակերտներին հարցրին, թե ո՞րն է նրանց սիրած միրգը և արդյունքները ներկայացրին այս աղյուսակի տեսքով:

Սիրած միրգը / Աշակերտների թիվը

խնձոր 16

տանձ 24

խաղող 41

ծիրան 68

դեղձ 46

սալոր 13

բալ 35

թուզ 2

անանաս 5

բանան 10

Ծիրան սիրում է 68 աշակերտ:

4. Նայիր դիագրամին և ընտրելով ճիշտ պատասխանները՝ լրացրու աղյուսակը:

Առարկա Աշակերտների թիվը

Աշխարհագրություն 39

Ֆիզիկա 8

5.

Մաթեմատիկայից «չորս» գնահատականը ստացել է/են.

Գևորգյանը ✓

Սարյանը

ոչ ոք

Մելոյանը

Մաթեմատիկայից «հինգ» գնահատական ստացել է/են.

Գևորգյանը

Թանգյանը

Ավագյանը

ոչ ոք

Վանյանը ✓

6. Օգտվելով սյունակաձև դիագրամից՝ ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

«Երկու» գնահատականը ստացել է Մելոյանը

7.

Երկրագնդում ապրող մարդկանց  46 % -ի արյան խումբը 0-ն է, մոտ 34 %-ինը А-ն է, մոտ 17 % -ինը՝ B-ն է և մոտ 3 % -ն ունի ամենահազվագյուտ արյան խումբը՝ АВ-ն:

Ո՞րն է այս տվյալներն արտահայտող շրջանաձև դիագրամը։

8. Աշակերտները պատասխանեցին «Ո՞րն է քո ամենասիրած առարկան» հարցին: Արդյունքները ամփոփված են հետևյալ դիագրամում:

Քանի՞ աշակերտ է համարում Սպորտը իր ամենասիրած առարկան:

Պատասխան՝ 112 աշակերտ:

9.

Ներքևի դիագրամը ցույց է տալիս «Ո՞րն է քո մեքենայի մակնիշը» հարցման արդյունքները: Մուգ կանաչով նշված են կանանց պատասխանները, իսկ բաց կանաչով՝ տղամարդկանց:

Ո՞ր մեքենայի դեպքում է տղամարդկանց ու կանանց թվերի տարբերությունը ամենամեծը:

Պատասխան՝ Lada

< և > նշաններից ո՞րը պիտի լինի աստղանիշի փոխարեն: 1/24∗23/24

Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

>

< ✓

Կոտորակներից ո՞րն է մեծ,

20/100, թե՞ 27/100

Ընտրիր ճիշտ պատասխանը.

  • 20/100
  • 27/100 ✓

Համեմատիր 317 և 311 կոտորակները:

Ընտրիր ճիշտ անհավասարությունը.

  • 3/17 < 3/11
  • 3/17 > 3/11 ✓

Գտիր 1/15 կոտորակը 120 հայտարարի բերելու լրացուցիչ արտադրիչը:  

Պատասխան՝ լրացուցիչ արտադրիչը (8)

-ն է:

2/5 կոտորակը գրիր 20 հայտարարով կոտորակի տեսքով:

2/5=8/20

Ի՞նչ գործողություն պետք է կատարել, որպեսզի 25 կոտորակը բերել 25 հայտարարի:

Ընտրիր ճիշտ գործողությունը:

  • 5−2
  • 2+5
  • 2⋅5 ✓
  • 5:2

Մաթեմիի տնային

  1. Արդյո՞ք 55 և 58 թվերը փոխադարձաբար պարզ են, եթե նրանց պարզ արտադրիչների վերլուծությունը այսպիսին է՝

55=5⋅11
58=2⋅29

Պատասխան՝ Հա

2.

Որոշիր բոլոր այն թվերը, որոնք x6 կանոնավոր կոտորակի համարիչում x-ի փոխարեն տեղադրելով կոտորակի համարիչը և հայտարարում գրված 6 թիվը՝ լինեն փոխադարձաբար պարզ թվեր:

Պատասխան 1/6 5/6

3.

Ճի՞շտ է, որ ԱԸԲազ [10;12]=30

Պատասխան՝ Չէ։

Փաթեթ 3

1․ Հաշվի՛ր, թե քանի եռանկյուն կա այս պատկերում։ 9

2․ Փակագծերն այնպես տեղադրի՛ր, որ ճիշտ հավասարություն ստացվի։ 

(7×9+12):3-2=23

3․ Լրացրո՛ւ աղյուսակը

1լ նավթ850գ
5լ նավթ850×5
190լ նավթ850×190
13լ նավթ850×13

4․ Լրացրո՛ւ աղյուսակը

1լ սնդիկ13600գ
5լ սնդիկ13600×5
190լ սնդիկ13600×190
13լ սնդիկ13600×13

5․ Ուղղի վրա հավասար հեռավորությամբ 30 կետ է նշված։ Հարևան կետերի հեռավորությունը 5սմ է։ Որքա՞ն է ծայրակետերի հեռավորությունը։ 

29×5

6․ Ըստ գծագրի հաշվի՛ր երկու տակառների տարողությունները։ 

7․ Քանի՞ րոպեում 1-ից 51 թվերը հերթականությամբ կգտնես։ 

Պարապմունք 58

5-ի բաժանելիության հայտանիշը

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ 336-ին ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է գումարել, որպեսզի ստացված գումարը 5-ի բազմապատիկ լինի։

336+4=340

336+9=345

 2․ 418-ից ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է հանել, որպեսզի ստացված գումարը 5-ի բազմապատիկ լինի։

418-8=410

418-3=415

3 5-ի բազմապատի՞կ են արդյոք հետևյալ արտահայտությունների արժեքները։

336+1124=1460

336+1009=1345 

336+25=361

7366-114=7480

4․ Գրի՛ր 16-ի բոլոր բաժանարարները և 16-ի երեք բազմապատիկ։

16 — 1, 2, 4, 8, 16

16 -16, 32, 48…

Տնային առաջադրանքներ

1 Ասա՛ մի այնպիսի թիվ, որը գումարելով 234-ին՝ ստացված գումարը 5-ի բաժանվի առանց մնացորդի։

234+11=245

2․ 4516-ից հանի՛ր մի այնպիսի թիվ, որ ստացված տարբերությունը 5-ի բազմապատիկ լինի։

4516-101=4415

3 5-ի բազմապատի՞կ են արդյոք հետևյալ արտահայտությունների արժեքները։

3036-321=2715 (ճիշտ)

3362-27=3335 (ճիշտ)

4251+214=4465 (ճիշտ)

1326-196=1130 (ճիշտ)

2345-23=2322 (սխալ)

4 Գրի՛ր 12-ի բոլոր բաժանարարները և 12-ի երեք բազմապատիկ։

12-1, 2, 4, 6, 12

12-24, 36, 48, 60…

Խնդիրներ

1․ Տաթևիկը 17 տարեկան է, իսկ նրա եղբայրը՝ Հայկը, 3 տարով ավելի փոքր է Տաթևիկից: Քանի՞ տարեկան է Հայկը:

17-3=14

2. Աշոտի մայրիկը 30 տարեկան է, իսկ Աշոտը նրանից փոքր է 20 տարով։ 6 տարի հետո մայրիկը Աշոտից քանի՞ տարով մեծ կլինի:

30-20=10

10+6=16

30+6=36

36-16=20

3. Անին 5 տարեկան է, իսկ հայրիկը նրանից մեծ է 7 անգամ: 5 տարի հետո հայրիկը Անիից քանի՞ անգամ մեծ կլինի:

5×7=35

35+5=40

5+5=10

40:10=4

4. Կարինեի պապիկը 60 տարեկան է։ Կարինեն իր պապիկից փոքր է 6 անգամ։ 7 տարի հետո Կարինեն քանի՞ տարով փոքր կլինի իր պապիկից։

50