Translate into English

Մեր ընտանիքը ապռում է երևանում–Our family live in Erevanմենք

ունենք խանութ և վաճառում էնեք միրգ բանջարեղեն և խմիջք–We have a shop and sall fruits and vegetables

Իմ մայրկն և հայրին երկուսնել աշխատում են խանութում–My mother and my dad both to work in shop

Մենք վաձակալում են տուն–we are rentng home

Ես և իմ եղբայրը սովորում էնք դպրոցում–Me and my brother study in school

Դասերից հետո մայրիկը մեզ ավտոյով տանում է տուն–After school mother drives home